Home Informacje Regulamin Literatura Rejestracja Konkurs ... Niepodległej

Proponowana literatura

 • „Akcja czynna” Polskiego Państwa Podziemnego, red. W. Grabowski, Warszawa 2007
 • Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, red. K. Komorowski, Warszawa 1999
 • W. Borzobohaty, „Jodła” Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, wyd. III, Warszawa 1988
 • S. Dzięciołowski, Parlament Polski Podziemnej 1939-1945, Warszawa 2004
 • J. Karski, Tajne państwo. Opowieść o polskim podziemiu, Warszawa 2000
 • M. Ney-Krwawicz, Armia Krajowa. Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2009
 • M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1990
 • M. Ney-Krwawicz, Komendanci Armii Krajowej, Warszawa 1992
 • Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944, red. K. Komorowski, Warszawa 2004
 • Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa, 2006
 • T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna, Warszawa 2000
 • Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008
 • J.Z. Sawicki, „Hubal” i jego Oddział Wydzielony Wojska Polskiego 1939 -1940, Warszawa 2015
 • E. Duraczyński, Generał Iwanow zaprasza. Przywódcy podziemnego państwa polskiego przed sądem
 • Moskiewskim, Warszawa 1993
 • Z. Siemaszko, Narodowe Siły Zbrojne, Londyn 1982
 • J.Z. Sawicki, Służba Zwycięstwu Polski, Warszawa 2015
 • M. Krawczyk, Związek Walki Zbrojnej, Warszawa 2015
 • J.D. Zimmerman, Polskie Państwo Podziemne i Żydzi w czasie II wojny światowej, Warszawa 2018
 • J. Gmitruk, Bataliony Chłopskie i konspiracyjne organizacje ruchu ludowego, Warszawa 2015
 • R. Żubryd, Narodowa Organizacja Wojskowa i organizacje polityczne ruchu narodowego, Warszawa 201

Historia regionalna

 • P. Bednarczyk, Jan Sońta „Ośka” ( 1919- 1990) : partyzancka biografia, Warszawa 2007
 • J. Franecki, Hitlerowski aparat policyjny i sądowniczy i jego działalność w dystrykcie radomskim ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Radomskiej, Radom 1978
 • J. Jakóbiec, R. Wójcikowski, My, Armii Krajowej żołnierze, Warszawa 1992
 • A. Jankowski, Pacyfikacje i miejsca masowych straceń na ziemi radomskiej w latach 1939 – 1945, Radom 1978
 • S. Piątkowski, Więzienie niemieckie w Radomiu 1939 – 1945, Lublin 2009
 • S. Piątkowski, A. Kutkowski, „Bądźcie bez litości” : polityka okupacyjna władz niemieckich wobec ludności polskiej w dystrykcie radomskim, Lublin, Radom 2009
 • K. Urbański, Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim, Kraków 2004
 • M. Wierzbicki, „Pierwsza kadrowa” inspektoratu AK : zarys dziejów oddziału partyzanckiego „Cezara”- „Harnasia”- „Marii”, Warszawa 1995
 • W. Borzobohaty „Wojan”, Organizacja Komendy Okręgu Radomsko-Kieleckiego. „Biuletyn Informacyjny” 2017 nr 8 s. 16 -21
 • S. Piątkowski, Radomska ekspozytura wywiadowcza ZWZ/AK „Sosna”. Organizacja – działalność – zagłada. „Biuletyn Informacyjny”2015 nr 12 s. 12 -22