Home Informacje Regulamin Literatura Rejestracja Konkurs ... Niepodległej

Regulamin „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym”

 1. Organizator konkursu:
  • Organizatorem jest t Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu
  • Adres: ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom
  • Patronat nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie

 2. Cele konkursu:
  • Kształtowanie świadomości narodowej młodzieży.
  • Ukazywanie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw, mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego systemu wartości społecznych i etycznych.
  • Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wnikania w istotę procesów historycznych.
  • Rozwijanie umiejętności pracy uczniów z różnorodnymi źródłami historycznymi i literackimi.
  • Rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo – skutkowym.

 3. Temat Konkursu:
  • „Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1945”

 4. Nagrody:
  • Decyzja Komisji co do podziału i formy nagród jest nieodwołalna.

 5. Terminarz Konkursu:
  • Zgłoszenie do konkursu przesyła szkoła do 5 września 2108
  • Zgłoszenie listy uczniów do 15 września 2018
  • adres e-mail: pawel.wolski@zst.radom.pl
  • Finał konkursu w postaci testu odbędzie się 29 września 2018
  • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły: https://zst-radom.edu.pl
  • Laureaci Konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach konkursu 29.września2018
  • Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 29 września 2018
  • Nagrody nie będą rozsyłane pocztą.

 6. Postanowienia końcowe
  • Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu
  • W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator Konkursu w porozumieniu z Komisją Konkursową.